Välkommen till textilstaden Borås

Borås ligger på omkring femtonde plats på listan över Sveriges största städer och är framför allt känd för sin betydelse för textilindustrin. För såväl invånare som tillfälliga besökare och turister är det tydligt att livet i staden, såväl historiskt som i nuet, kretsar kring textilier. Möjligheterna att producera t.ex. kläder har dock försämrats i Sverige. Näringslivet i Borås visar hur viktigt det är med flexibilitet. I den här texten ska vi titta mer på vilka konsekvenser omvärldsförändringar haft på textilnäringen i regionen och på vad man gjort för att bevara stadens position som viktig textilstad.

Borås är en viktig textilstad

Borås är fortfarande ett nav inom textilindustrin

Den svenska textilnäringen har minskat kraftigt i och med globaliseringen. Det har blivit så billigt att producera kläder i låglöneländer att det är svårt för svenska företag att konkurrera. I Borås har dock flera svenska klädföretag fortfarande sitt säte eller andra viktiga delar av sin verksamhet. När det inte längre gick att exportera satsade många istället på import. Staden har blivit känd för företag som bedrivit och ännu bedriver omfattande postorderverksamhet . Så har det varit sedan långt innan onlinehandel gjorde detta till en vanlig affärsmodell.

Även om det är billigare att producera kläder i låglöneländer, kan knutpunkter som Borås spela en viktig roll när det handlar om design och andra aspekter av arbete med textilier som kräver högutbildad arbetskraft. Här finns även en internationellt högt ansedd textilhögskola som spelar en viktig roll i branschen. När många kunniga och kreativa entreprenörer och företag inom en viss bransch dras till en viss plats bildas ett så kallat kluster där aktörerna gynnar varandra. Boråsregionen är ett textilkluster, textilier är fortfarande en viktig näringsgren och en i allra högsta grad levande del av stadens identitet.

Historia och framtid

Den berömda knallekulturen, systemet med gårdfarihandlare som reste runt och sålde bland annat textilier, var mycket stark i ”Knalleland” , som den här delen av Västergötland där Borås ligger ofta kallas. Staden har fått negativ uppmärksamhet när Polisen gör insatser för att stoppa knarket som flödar i Borås, men det finns också mycket positivt att skriva om. Staden har i anslutning till textilhögskolan ett museum som blivit ett viktigt besöksmål. Där kan man lära sig mer om textilnäringens utveckling och ta del av aktuella utställningar.

Ellos och Haléns, två giganter inom postorderhandel, har funnits här i mer än 70 år. Textilhögskolan är inte bara ett centrum för utbildning utan är även viktig när det gäller forskning och utveckling. Här görs försök med framtidens material samtidigt som nya affärsmodeller prövas och utvecklas. Gina Tricot, ett av vårt lands mest expansiva företag inom textilindustrin, har valt att ha kvar sitt huvudkontor i Borås och det är ett av många tecken på att framtiden ser ganska ljus ut för Sveriges textilhuvudstad!

Textilindustrin har alltid varit viktig för Borås

Borås har lyckats med konststycket att bevara sin viktigaste näringsgren trots att det inte längre är lönsamt att massproducera kläder i Sverige. Nu är det forskning och formgivning som är i centrum när det gäller textilier och där har Textilhögskolan en viktig funktion. Besökare och invånare märker av industrigrenens betydelse för regionen på många andra sätt. Textilmuseet har t.ex. blivit ett populärt besöksmål. I framtiden när klädproduktionen automatiseras, i högre grad än idag, kan tillverkningen komma att flyttas tillbaka till de regioner där kunnandet är som störst. Då ligger Boråsregionen bra till!